Week 5: Het gesprek

Verhaal | 14-03-2018Joost van Dieren

Het samen maaltijd houden is een essentieel onderdeel van elke cultuur. Het is niet voor niets dat Jezus één van Zijn meest belangrijke boodschappen kenbaar maakte tijdens een maaltijd. De tijd nemen voor elkaar is essentieel om elkaar te leren kennen. Elkaar leren kennen, zorgt voor verbinding. En de sterkste verbindingen (relaties) ontstaan door kwetsbaarheid en eerlijkheid. Wat Jezus beoogde met het avondmaal was geen ritueel, het was een hart-tot-hart verbinding.

Schrijver van week 5: Marnix Niemeijer

Marnix Niemeijer werkte twaalf jaar als directeur van Tear. Onlangs verscheen de bundel Opname van opzij, met gedichten die hij schreef rond de tijd dat zijn oudste dochter was opgenomen vanwege psychoses. Zelf werd hij drie jaar geleden getroffen door een hartinfarct. Dat was een ingrijpende ervaring. ‘Goddank ben ik erdoorheen gekomen en mede daardoor besef ik wat belangrijk voor me is: relaties, verbinding met anderen.’ 

Ontwerp & realisatie: Nilsson