Schrijvers 2019

In de nieuwste Veertigdagenkalender gaat het om vieren. Acht bijzondere schrijvers nemen je aan de hand van de Bijbel mee in hun zoektocht naar antwoorden en nieuwe inzichten. Elke week neemt een schrijver je mee in een nieuw thema. Op de achterzijde van iedere kalenderdag tref je een tip, een weetje of een verhaal. 

Dit zijn de schrijvers van de kalender in 2019:

 

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke is ambassadeur van Tear. Sinds 2006 is hij actief als kerkplanter in Amsterdam-Noord, waar hij oprichter is van de multiculturele gemeente Hoop voor Noord. De kerk startte diverse taalgroepen en sociaal werk in verschillende buurten in Amsterdam-Noord. Jurjen is ook een van de vaste presentatoren in het wekelijkse EO-programma De Kapel.

Thema week 1: De uitnodiging

Wanneer je een uitnodiging ontvangt, is één van de eerste vragen die je stelt: ‘Wat valt er te vieren?’ Want voor een feest is altijd een reden.
In Lucas 22 staat dat Jezus er vurig naar verlangde maaltijd te houden met Zijn discipelen. Ondanks dat Hij deze avond aan de vooravond van Zijn dood stond, was Hij extreem gepassioneerd om met Zijn vrienden bij elkaar te komen en samen te eten. Waarom was Hij zo intens over dit moment? Wat was de reden van Zijn initiatief?

Jan Wolsheimer

Jan Wolsheimer

Jan Wolsheimer is directeur van MissieNederland. De missie van God vertaalt hij graag praktisch, waarbij het thema gerechtigheid als een rode draad door zijn activiteiten loopt. Zo stond hij ooit in een toga achter het raam op de Amsterdamse Wallen, startte hij een gebedswinkel, draaide hij twee jaar lang een kerk voor niet-kerkelijken en vierde hij zijn verjaardag met mensen die hij niet kende (Lucas 14).

Thema week 2: De gasten

Vaak besluiten we wel of niet naar een feestje te gaan, als we weten wie er komen. Maar wie is nu belangrijk: degene die aanwezig is, of degene die je bedient?Jezus nodigt ons uit. Wat betekent het om bij Hem aan tafel te zitten? Hij heeft wat te bieden, dus zonde om dat feestje te missen. Wie in onze omgeving - die wél een uitnodiging hebben gehad, maar zich nog niet hebben aangemeld - kunnen we betrekken bij het feestje?

Petra de Nooy

Petra de Nooy

Als kind maakte Petra de Nooy een kerksluiting mee en dat maakte diepe indruk op haar. Toch besloot ze theologie te gaan studeren om mogelijk predikant te worden. Nu is ze missionair pionier in het Laakkwartier in Den Haag, een achterstandswijk bekend van de Hofstadgroep. In deze wijk wonen mensen uit 120 verschillende culturen. Voor 90% van hen is Nederlands niet de eerste taal.

Thema week 3: Het brood en de wijn

Een cadeautje aannemen, kan lastig zijn. Net als complimentjes. Bescheiden zeggen we: ‘Ah, dat had je niet hoeven doen’. Maar dit cadeautje weigeren, is funest. Het zorgt namelijk voor leven.Jezus deelt het brood uit als teken van Zijn lichaam. Over de wijn zegt Jezus: dit is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Hij vroeg Zijn volgelingen door deze maaltijd volledig een te worden met hem. Met Zijn geest, Zijn leven en Zijn redding. Een dieper verbond bestaat er niet.

Jeannette Westerkamp

Jeannette Westerkamp

Jeannette is justitiepredikant en werkt in gesloten jeugdzorg en in de gevangenis. Samen met haar man Dick en gezin werkte ze een aantal jaren in Afrika. In Nederland werden ze een stimulerende kracht binnen New Wine, een geestelijke vernieuwingsbeweging. Gerechtigheid betekent voor haar o.a. vluchtelingen menswaardig behandelen en welkom heten. Mensen een nieuwe kans geven. Niet krampachtig proberen te beheersen, maar leven vanuit dankbaarheid.

Thema week 4: Het breken

Breken wordt geassocieerd met iets stuk maken of het z’n kracht ontnemen. Toch onthult juist het breken iemands ware identiteit. Jezus maakte zich kenbaar door Zich te laten breken en maakte daarmee Zijn missie waar. Door het breken werd de daadwerkelijke held, de redder in Hem, pas zichtbaar. Wanneer Jezus Zijn lichaam breekt, uitdeelt en wij het tot ons nemen, wordt het deel van ons. Wanneer Zijn lichaam in ons is verdeeld in duizenden stukjes, is het onderdeel van ons geworden en wij hebben wij dus leven ontvangen. 

Marnix Niemeijer

Marnix Niemeijer

Marnix Niemeijer werkte twaalf jaar als directeur van Tear. Onlangs verscheen de bundel Opname van opzij, met gedichten die hij schreef rond de tijd dat zijn oudste dochter was opgenomen vanwege psychoses. Zelf werd hij drie jaar geleden getroffen door een hartinfarct. Dat was een ingrijpende ervaring. ‘Goddank ben ik erdoorheen gekomen en mede daardoor besef ik wat belangrijk voor me is: relaties, verbinding met anderen.’ 

Thema week 5: Het gesprek

Het samen maaltijd houden is een essentieel onderdeel van elke cultuur. Het is niet voor niets dat Jezus één van Zijn meest belangrijke boodschappen kenbaar maakte tijdens een maaltijd. De tijd nemen voor elkaar is essentieel om elkaar te leren kennen. Elkaar leren kennen, zorgt voor verbinding. En de sterkste verbindingen (relaties) ontstaan door kwetsbaarheid en eerlijkheid. Wat Jezus beoogde met het avondmaal was geen ritueel, het was een hart-tot-hart verbinding. 

Mariska Potters

Mariska Potters

‘Zolang er vrouwen zijn die huilen, zal ik vechten. Zolang er kinderen zijn die honger lijden, zal ik vechten…’ Deze quote van William Booth raakte Mariska Potters lang geleden en ze werd heilssoldaat van het Leger des Heils. Inmiddels is zij samen met haar man Marc 11 jaar actief als voorganger (officier). Momenteel is zij stafmedewerker voor kinderwerk. Haar hart gaat uit naar kinderen, jongeren, pionieren en vechten tegen mensenhandel. 

Thema week 6: De kruimels

In Korinthe spreekt Paulus over de manier waarop we samen avondmaal houden. Sommige gasten gingen zich zo te buiten aan de maaltijd, dat er niets overbleef voor de armeren. In onze huidige levensstijl doen we, soms onbewust, anderen te kort vanwege onze levensstijl. We kunnen Gods Koninkrijk niet aan deze wereld laten zien als we anderen geen recht doen. Dus hoe kunnen we door systemen heen breken om te zorgen dat niemand tekortkomt? 

Otto de Bruijne

Otto de Bruijne

Schrijver, kunstenaar, theatermaker en verhalenverteller Otto de Bruijne stond eind jaren zeventig aan de wieg van Tear in Nederland. Later woonde en werkte hij meer dan tien jaar in Afrika. Hij schreef verschillende boeken en bouwde als beeldend kunstenaar in 2011 de Canvas Kapel.

Thema week 7: De Judas

De één schuift aan tafel met gespannen verwachtingen, de ander uit nieuwsgierigheid.
Er is altijd een bepaalde intentie waarmee je het feestje bezoekt. Dat die intenties niet allemaal even zuiver zijn, zien we terug in Judas. Judas, de man van verraad en schijnheiligheid. Hoe kon hij het over zijn hart verkrijgen om bij Jezus aan tafel te gaan zitten en hem vervolgens de dood in te jagen?! Maar met welke intentie zitten wij aan tafel? Hoe oprecht ben je wanneer je je net zo goed schuldig maakt aan het goedpraten van je eigen acties? Of het wegredeneren van negatieve gedachtes? Hoe zit het met de Judas in onszelf?

Mirjam van der Vegt

Mirjam van der Vegt

Tot haar burn-out, ruim acht jaar geleden, leefde schrijfster, stiltecoach en Tear-ambassadeur Mirjam van der Vegt van kick naar kick. Ze werkte voor de actualiteitenrubrieken Twee Vandaagen Netwerken schreef voor weekblad Visie. Na haar burn-out maakte ze een switch en ging zij zich meer bezighouden met stilte. Dat resulteerde in de Stiltelijn, met o.a. het boek Koester je harten Stiltedagboek. Ook maakte zij de glossy Stilen organiseert ze stilteretraites in binnen- en buitenland. 

Thema week 8: Het feest

Feest is niet altijd gerelateerd aan hoe goed je het hebt. Wij zien prachtige voorbeelden in landen als Uganda, waar mensen ondanks hun armoede en persoonlijke omstandigheden feestvieren zoals wij hier nog niet eerder hebben gezien. Door feestvieren verander je de toon. Deze week vieren we feest. Om God te danken voor wat we wél hebben, vreugdevol te zijn en verbondenheid met elkaar te zoeken.

Ontwerp & realisatie: Nilsson