Schrijvers 2020

In de Bijbel vinden de prachtigste ontmoetingen tussen God en mensen vaak plaats op een berg. In de kalender staat dan ook elke week een ontmoeting op een berg tussen een Bijbels personage en God centraal. Elke week neemt een andere schrijver je mee in zo'n ontmoeting.

Dit zijn de schrijvers van de kalender in 2020:

Gert Hutten

Gert Hutten

Gert Hutten is dominee, schrijver en sinds 2015 directeur van Tot Heil des Volks (THDV) in Amsterdam. Met ingang van 2019 stopte hij met zijn werk als gemeentepredikant van de Koepelkerk (GKv) in Arnhem. Sindsdien zet hij zich in voor een project van THDV tegen kinderarmoede in Arnhem.

Week 1: God zal zélf voorzien

We staan aan het begin van de veertigdagentijd. In Genesis lezen we dat Abraham de berg Moria met lood in zijn sandalen betreedt. God geeft hem namelijk de opdracht zijn eigen zoon te offeren. Abraham wil gehoorzamen, maar de stem van een engel houdt hem tegen. Dan ziet Abraham een verstrikt ram in de struiken: God voorziet, hij hoeft het niet zelf te doen. Een voorteken van wat Hij jaren later voor de gehele mensheid zal doen. 

Kunnen we altijd zeggen dat God zal voorzien? Kunnen we vanuit deze hoop de veertigdagentijd ingaan?

Lees ook het interview met Gert over hoe hij de veertigdagentijd ervaart >>

Minella van Bergeijk

Minella van Bergeijk

Minella van Bergeijk is sinds december 2019 directeur van Tear. Minella schreef verschillende boeken, was hoofdredacteur van Eva (Evangelische Omroep) en presentatrice van Ik mis je. Daarvoor was ze jarenlang coördinator van de Marriage Course van Alpha Nederland en werkte ze als maatschappelijk werker met slachtoffers van seksueel geweld.

Week 2: Je wordt geroepen

Deze week ontdekken we het wonderlijke verhaal van de brandende doornstruik. Mozes loopt op de berg Horeb en weet niet wat hij meemaakt: hij ziet een brandende struik, die niet verbrandt. God spreekt door de struik tot Mozes en wijst hem op zijn roeping. God laat Mozes de weg zien die hij moet gaan.

In de ontmoeting met God kom je tot je bestemming, je ontdekt welke kant je op moet. Hij geeft je weer richting, zodat je jouw roeping achterna kunt gaan.

Lees ook het interview met Minella over hoe zij de veertigdagentijd ervaart >>

Mattias Rouw

Mattias Rouw

Theoloog en auteur Mattias Rouw heeft een voorliefde voor filosofie, theologie en christelijke geschiedenis. Hij schreef het boek ‘Woestijnvaders’ dat in 2015 een prijs won voor 'Het Beste Theologische Boek'. Mattias is gefascineerd door de levens van de woestijnmonniken uit het eerste millennium: ‘De woestijnmonniken zijn mijn geloofshelden. Ze moedigen mij aan om concreet aan het werk te gaan.’

Week 3: Woorden van vrijheid

Het volk doet niet wat recht is in de ogen van de Heer. God stuurt Mozes de berg Sinaï op en hier sluit God een verbond met het volk. Hij geeft hen Tien Leefregels mee. Het volk mag alles doen, behalve de tien dingen die niet passen bij Zijn Koninkrijk. 

Opnieuw wordt ons in dit Bijbelgedeelte een stukje van een routekaart uitgereikt. In de ontmoeting met God leer je jouw weg kennen die bij Zijn koninkrijk én Zijn gerechtigheid past.

Lees ook het interview met Mattias over hoe hij de veertigdagentijd ervaart >>

Rinke Verkerk

Rinke Verkerk

Rinke Verkerk is journalist, schrijver en columnist voor kranten, tijdschriften en televisie. Ze was programmamaker bij VARA-BNN en schreef spraakmakende verhalen over het Midden-Oosten. In 2018 bracht ze samen met Margo den Ouden het boek ‘De ware worden’ uit, een verzameling lessen in de liefde. 

Week 4: God geeft antwoord

Elia staat er op de berg Karmel helemaal alleen voor. Men verklaart hem voor gek: één profeet met één God, tegenover 450 profeten van Baäl. Het vertrouwen van Elia is echter ongekend groot en hij weet dat God antwoord zal geven. En dat gebeurt. God stuurt vuur vanuit de hemel en rekent af met de ongehoorzaamheid van het volk.

Kiezen wij altijd voor Hem? Ook als je de enige bent die gelooft? Staan we erop dat Hij komt met Zijn recht en dat Zijn recht overwint?

Lees ook het interview met Rinke over hoe zij de veertigdagentijd ervaart >>

Otto de Bruijne

Otto de Bruijne

Otto de Bruijne is theoloog en kunstenaar. Eind jaren zeventig stond hij aan de wieg van Tear in Nederland. Later woonde en werkte hij meer dan tien jaar in Afrika. Otto was presentator en programmamaker bij de Evangelische Omroep en is een veelgevraagd spreker in kerken, gemeenten en op conferenties.

Week 5: God geeft nieuwe wegen

Elia is diep teleurgesteld. Hij verwacht dat na het wonder op de berg Karmel het volk Israël God weer zal gaan gehoorzamen. Maar niets is minder waar; de Israëlieten zijn nog steeds ongehoorzaam aan God. Op de berg Horeb wil hij zijn beklag doen, maar God zegt: ‘Kom bij mij’. Hij geeft Elia perspectief, juist waar Elia zijn route niet meer voor ogen heeft. 

God leidt hem op nieuwe wegen. Hij geeft hem richting.

Lees ook het interview met Otto over hoe hij de veertigdagentijd ervaart >>

Arie van der Veer

Arie van der Veer

Arie van der Veer is vooral bekend als presentator van de Nederland Zingt Dag en het televisieprogramma Nederland Zingt op Zondag. Hij is predikant, schrijver en oud-voorzitter van de Evangelische Omroep. In 2019 werd bij de EO-predikant voor de derde keer kanker geconstateerd. Hij noemt de laatste periode ‘leven onder een bewolkte hemel’.

Week 6: God geeft een nieuwe wereld

Met een grote groep mensen gaat Jezus de berg op. Hier laat Hij de mensen een klein stukje ‘hemel-op-aarde’ zien. Jezus schetst een leefwijze waarvan je écht gelukkig wordt. Hij noemt alleen opmerkelijke dingen, zoals vervolging, verdrietig zijn, lijden... Jezus schetst hier een omgekeerde wereld en dat vereist een flink staaltje omdenken. In de ontmoeting met Jezus ontvangen de mensen een nieuwe wereld die niet begint bij goede daden, maar bij het volgen van Jezus. 

Wat vinden wij in de ontmoeting met Jezus? Zijn er stukjes waarin Hij onze wereld kan vernieuwen?

Lees ook het interview met Arie over hoe hij de veertigdagentijd ervaart >>

Mirjam van der Vegt

Mirjam van der Vegt

Mirjam van der Vegt is auteur, spreker, stiltetrainer en ambassadeur van Tear. Oorspronkelijk werkte zij als journalist bij de actualiteitenrubrieken. Na haar burn-out legde ze zich toe op het schrijven over stilte, onder meer in het boek Koester je hart, Het Stiltedagboek en de glossy Stil. Ze organiseert lezingen en retraites in binnen- en buitenland.

Week 7: Er is altijd genade

Jezus loopt Golgotha op. Dit keer niet om te onderwijzen, maar om Zijn opdracht te vervullen. Waar mensen tot voor kort nog aan Zijn voeten zaten en aandachtig naar Hem luisterden, schreeuwen ze nu om Zijn dood. Jezus pleit, zelfs balancerend op het randje van de dood, voor Zijn moordenaars en hun vrijheid.

Hoe vaak ontkennen wij impliciet niet de identiteit en de overwinning van Jezus, en nagelen wij Hem weer aan het kruis? Maar Jezus is geduldig en zegt: ‘Vader, vergeef het hun’. Hij pleit je vrij. Er is altijd genade.

Lees ook het interview met Mirjam over hoe zij de veertigdagentijd ervaart >>

Ontwerp & realisatie: Nilsson